โครงการ Sakura science

นิสิตโครงการ IUP ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 อาทิตย์ ภายใต้โครงการ Sakura science ระหว่างวันที่ 17 มิย - 23 มิย 2561 โดยทางญี่ปุ่นออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายวันให้ นิสิตที่ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1 เกรด GPA ตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป
2 ต้องไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อน
นิสิตที่สนใจขอให้ส่งทรานสคริป, resume และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งที่โครงการไอยูพีด่วน ภายในเวลา 16.30 น วันศุกร์ที่ 11 พค 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการฯ หรือที่ อ. ชวลิต

Download Sakura-IUP-Application FileSakura-IUP-Application File

Program outlinejpg Page1